Gwneud cais am Daliad Cymorth Profedigaeth

Mae’n cymryd tua 15 munud i wneud cais

Ni allwch arbed eich cais a dod yn ôl yn nes ymlaen. Os na fyddwch yn rhoi gwybodaeth am fwy na 30 munud, bydd eich cais yn amseru allan a bydd angen i chi ddechrau eto.

Ydy popeth rydych ei angen i wneud cais gennych?

Rydych angen:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • rhif Yswiriant Gwladol eich partner
  • y dyddiad fu farw eich partner
  • manylion eich cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu